Despre clinica medicala ROMEDICAL INT

Clinica medicala ROMEDICAL INT este situata in BUCURESTI Sector 2, str. Fainari nr. 35.

ROMEDICAL INT îºi propune îmbunãtãtirea stãrii de sanãtate a pacientilor, în special în domeniul cardio-vascular, cardio-metabolic, stomatologic, medicinei generale ºi altele.

Centrul nostru de sãnãtate este structurat pe mai multe departamente, ºi anume:

  • CARDIOLOGIE
  • ECOGRAFIE
  • MEDICINA DENTARÃ
  • LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE
  • MEDICINÃ DE FAMILIE
  • HOMEOPATIE ªI TERAPIE FLORALÃ BACH

Centrul medical îºi desfãºoarã activitatea la standarde actuale moderne în conexiune cu spitalele clinice pentru finalizarea actului medical, iar medicii încadrati sunt cunoscuti cu vastã experientã în domeniu.

Ambulatoriul de specialtate pe profile oferã facilitãti pacientilor care se pot bucura de competenta colectivului de medici, dar ºi de servicii medicale de bunã calitate ºi accesibilitate.

Vã aºteptãm la noi si sperãm ca serviciile noastre sã fie la nivelul aºteptãrilor.

Cum ajungeti la Clinica medicala Romedical INT